Chìm đắm trong sắc xanh của Rừng tràm Trà Sư

Rừng tràm Trà Sư, tọa lạc tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, là một trong những khu…