Khám phá vùng đất Tây Đô, Cần Thơ – Các địa điểm không thể bỏ lỡ

Cần Thơ –  thành phố lớn nhất trong vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, với đời sống văn…